Условия за ползване

1. Платформа

1.1 Уебсайтът https://boomraid.bg и сайтовете, намиращи се на негови поддомейни, (наричани по-долу Уебсайтът), представляват интелектуална собственост на BoomRaid (наричан за краткост „Организатор”) и се управляват от същия.

1.2 Организаторът е създател на игра с марката „BoomRaid” (наричана по-долу Игра и Услуга). BoomRaid е приключенска игра (градски куест) в която участниците решават поредица от загадки и се придвижват в градска среда.

1.3 Всяко лице (Потребител), което достъпва Уебсайта, както и всяко лице, което ползва Услугите, предлагани от Организаторите (Участник), се съгласява с настоящите Общи условия на основание чл. 2.1 от същите.

1.4 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението според дадената им в скоби първоначална дефиниция.

1.5 Уебсайтът цели да информира интернет потребителите за Услугата на Организатора и да улеснява запитвания относно тях.

2. Използване на уебсайта

2.1 С всяко ползване на Услугата, включително с посещението на Уебсайта, както и чрез задействане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителите и Участниците извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Общите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

2.2 Участниците проверяват сами за промени в Общите Условия на адрес https://boomraid.bg. Ако Общите Условия бъдат изменени след като Участник е заплатил за Игра, в отношенията му с Организаторите важат Общите Условия преди изменението им.

2.3 Уебсайтът на Организатора цели да предостави актуализирана и точна информация за предлаганания продукт и услуга. Неговото ползване от Участниците може да бъде само за тази цел. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или на цялото съдържание, или на марката „BoomRaid“, без разрешението на Организаторa, е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от законодателството ред.

2.4 Участниците приемат, че Организаторa не носят отговорност за последиците, в т. ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта.

2.5 Уебсайтът може да съдържа препратки (hyperlinks) към други сайтове. Потребителите приемат, че Организаторите не носят отговорност за съдържанието на тези сайтове.

3. Заплащане

3.1 Цените на Услугата на Организатора са обявени и са публично достъпни на Уебсайта https://boomraid.bg.

3.2 Цената на Услугата не зависи от броя Участници в един отбор. Броят на Участници в един отбор може да бъде неограничен. За максимално удовлетворение, Организаторът препоръчва не повече от 5 Участника в отбор.

3.3 Плащането се извършва единствено през Уебсайта с кредитна/дебитна карта или с Paypal акаунт.

3.4 След успешна покупка, Участникът бива автоматично пренасочен към старта на играта. Линк за старт на играта, както и разписка за плащането се изпращат и на посоченият от Участника емейл.

3.5 Участникът може да стартира играта когато пожелае.

4. Рекламации

4.1 В срок от 15 дни след закупуване на Игра, ако тя не е стартирана от Участника, Участникът може да поиска пълно възстановяване на заплатената сума. В този случай Играта която не е стартирана се анулира от системата.

4.2 В случай, че Участник реши две или по-малко загадки, може да поиска пълно възстановяване на заплатената сума за Играта, само в случай, че тя е закупена директно от този Уебсайт (https://boomraid.bg) или неговите поддомейни.

5. Безопасност

5.1 Участниците доброволно и по свое желание участват в Играта.

5.2 Играта се провежда в градска среда, в област с нормален ежедневен автомобилен трафик.

5.3 Участниците разбират рисковете и опасностите на градската среда които могат да доведат до лични наранявания, смърт, повреждане или загуба на имущество, в резултат на небрежност, предпоставки или улеснения от страна на Участниците.

5.4 Организаторът не е отговорен за възникналите наранявания, щети или вреди на Учасниците в следствие на тяхното участие в Играта. Участниците са отговорни за всички свои действия или бездействия.

5.5 Организаторът не е отговорен за щети или вреди причинени от Участниците на трети лица, предмети, сгради, паметници, обекти, субекти по време на Играта.

5.6 В Играта могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст.

5.7 Играта се провежда в градска условия които не са под контрола на огранизатора и могат да се променят по всяко време.

5.8 Участниците могат да прекратят играта по всяко време когато пожелаят.

5.9 Играта е свързана с определено физическо натоварване което изисква добро общо здравословно състояние и добра физическа подготовка.

5.10 Участниците осъзнават и определят своите физически възможности и са в състояние да преценят кога да преустановят физическата си активност преди да настъпят нежелани последици.

5.11 В Играта няма рискови или екстремни елементи. По време на играт трябва да се спазват същите правила и норми както при разходка в града.

5.12 Всички места които се посещават при Играта са обществени. Не се изисква и не трябва да се навлиза или преминава през частна собственост.

6. Конфиденциалност

6.1 Всички загадки, методи, механика, изображения, видеа, аудио файове и всички останали артефакти в Играта са интелектуална собственост и принадлежат само и единствено на Организатора.

6.2 Участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от Играта (изброени в точка 6.1) директно или индиректно, чрез интернет, социални мрежи или по друг начин. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална.

6.3 Играчите приемат да не възпроизвеждат загадките от Играта нито в непроменен вид, нито да ги заимстват след изменения.

6.4 Организаторите са притежатели на търговска марка „BoomRaid“. Ползването на марката е възможно само с изричното писмено съгласие на Организаторите.

6.5 Организаторите си запазват правото да предприемат правни действия срещу всяко лице, което извърши нарушение на права върху интелектуална собственост, притежание на Организаторите.